Technologia

Znieczulenie komputerowe Dentapen

Sterowany mikroprocesorowo Dentapen® w sposób ciągły (setki razy na sekundę) monitoruje ciśnienie wywierane na tkanki pacjenta i automatycznie dostosowuje prędkość podawania środka znieczulającego, co pozwala na redukcję lub wyeliminowanie nieprzyjemnych doznań bólowych spowodowanych rozpieraniem tkanek.

Skaner wewnątrzustny iTero

To urządzenie tworzące wirtualny model 3d łuków zębowych pacjenta. Dzieje się to w całkowicie komfortowy sposób. Skaner pozwala na diagnostykę ortodontyczną i protetyczną oraz tworzy pełny obraz funkcjonowania zgryzu pacjenta Skanowanie pozwala wyeliminować klasyczne wyciski z użyciem łyżek i mas, co jest ważne dla osób z odruchem wymiotnym. Pozwala wykonać uzupełnienia protetyczne w całkowicie cyfrowy sposób, dając w efekcie pracę o wysokiej jakości i dokładności.

Urządzenie pozwala na porównywanie skanów wykonanych w odstępie czasu- ukazując postępujące zmiany. Tworząc wysokiej jakości obraz ułatwia komunikację na linii pacjent-lekarz.

Elektroniczny łuk twarzowy Zebris JMA Optic

System składa się z łuku twarzowego z czujnikami optycznymi do rejestracji pozycji i ruchów szczęk. Urządzenie daje możliwość bardzo precyzyjnego badania pacjenta. Służy do określenia położenia szczęki, rejestracji ruchów żuchwy. Pozwala na funkcjonalną i cyfrową analizę kontaktów między zębami. Umożliwia wyznaczenie nowej, terapeutycznej pozycji stawowej.
Używamy go podczas leczenia protetycznego, ortodontycznego i terapii zaburzeń stawowo-mięśniowych.

Tomograf Vatech

Posiadamy nowoczesne urządzenie do badań radiologicznych takich jak: zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne, tomografia 3d.

Uzyskane wysokiej jakości badanie pozwala na prawidłowe diagnozowanie i planowanie zabiegów ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Opinie pacjentów

dziękujemy, że jesteście z nami

    Umów wizytę

    zapraszamy serdecznie

    Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu wizyty!
    Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19